‘Cười chảy nước mắt’ với 11 ảnh siêu hài hước tuyển chọn dưới đây, #8 ‘chuẩn mực’ của đàn ông là đây

Bật cười nắc nẻ với loạt ảnh hài tuyển chọn dưới đây, bao nhiêu stress đều tan biến!

1. “Chồng nhớ mang đi làm nhé!”

‘Cười chảy nước mắt’ với 11 ảnh siêu hài hước tuyển chọn dưới đây, #8 ‘chuẩn mực’ của đàn ông là đây

2. “Ai cứu tôi với”.

‘Cười chảy nước mắt’ với 11 ảnh siêu hài hước tuyển chọn dưới đây, #8 ‘chuẩn mực’ của đàn ông là đây

3. “Cho cắn một cái thôi mà”.

‘Cười chảy nước mắt’ với 11 ảnh siêu hài hước tuyển chọn dưới đây, #8 ‘chuẩn mực’ của đàn ông là đây

4. “Chuẩn bị được đi chơi, vui quá”.

‘Cười chảy nước mắt’ với 11 ảnh siêu hài hước tuyển chọn dưới đây, #8 ‘chuẩn mực’ của đàn ông là đây

5. Có ai dám ở trên “công trình” như này không?

‘Cười chảy nước mắt’ với 11 ảnh siêu hài hước tuyển chọn dưới đây, #8 ‘chuẩn mực’ của đàn ông là đây

6. “Đố ai bắt được ta”.

‘Cười chảy nước mắt’ với 11 ảnh siêu hài hước tuyển chọn dưới đây, #8 ‘chuẩn mực’ của đàn ông là đây

7. Nỗi lòng không của riêng ai.

‘Cười chảy nước mắt’ với 11 ảnh siêu hài hước tuyển chọn dưới đây, #8 ‘chuẩn mực’ của đàn ông là đây

8. Tỷ lệ hoàn hảo.

‘Cười chảy nước mắt’ với 11 ảnh siêu hài hước tuyển chọn dưới đây, #8 ‘chuẩn mực’ của đàn ông là đây

9. Microsoft ra sản phẩm mới.

‘Cười chảy nước mắt’ với 11 ảnh siêu hài hước tuyển chọn dưới đây, #8 ‘chuẩn mực’ của đàn ông là đây

10. Đâu, có thấy cỏ đâu?

‘Cười chảy nước mắt’ với 11 ảnh siêu hài hước tuyển chọn dưới đây, #8 ‘chuẩn mực’ của đàn ông là đây

11. Tinh thần đồng đội trong lao động.

‘Cười chảy nước mắt’ với 11 ảnh siêu hài hước tuyển chọn dưới đây, #8 ‘chuẩn mực’ của đàn ông là đây

 Tổ kiến khổng lồ nuốt chửng 11 tấn bê tông tại Brazil

Tuyết Như (TH)

– ĐKN

(Visited 8 times, 1 visits today)
Loading...
CHIA SẺ