Lịch cúp điện Bình Dương ngày 10/09 đến 15/09/2019

Nhằm đảm bảo cho việc sửa chữa điện đúng lịch trình, công ty điện lực Bình Dương đã đưa ra danh sách ngày cúp, thời gian địa điểm cúp để người dân nắm rỏ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn ba’ŋ sinh hoạt.

Lịch cúp điện ngày 10/09 - 13/09/2019

Lịch cúp điện ngày 10/09 – 13/09/2019

Lịch cúp điện ngày 15/09/2019

Lịch cúp điện ngày 15/09/2019

Lịch cúp điện ngày 15/09/2019

Lịch cúp điện ngày 15/09/2019

PV(pcbinhduong.evnspc.vn) / Tin Nhanh Online