Lịch cúp điện Bình Dương ngày 12/08 đến 19/08/2019

Nhằm đảm bảo cho việc sửa chữa điện đúng lịch trình, công ty điện lực Bình Dương đã đưa ra danh sách ngày cúp, thời gian địa điểm cúp để người dân nắm rỏ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn ba’ŋ sinh hoạt.

Lịch cúp điện ngày 12/08 - 13/08/2019

Lịch cúp điện ngày 12/08 – 13/08/2019

Lịch cúp điện ngày 14/08 - 15/08/2019

Lịch cúp điện ngày 14/08 – 15/08/2019

Lịch cúp điện ngày 16/08 - 17/08/2019

Lịch cúp điện ngày 16/08 – 17/08/2019

Lịch cúp điện ngày 18/08/2019

Lịch cúp điện ngày 18/08/2019

Lịch cúp điện ngày 19/08//2019

Lịch cúp điện ngày 19/08//2019

PV(pcbinhduong.evnspc.vn) / Tin Nhanh Online