Lịch cúp điện Bình Dương ngày 22/4 đến 29/4/2019

Nhằm đảm bảo cho việc sửa chữa điện đúng lịch trình, công ty điện lực Bình Dương đã đưa ra danh sách ngày cúp, thời gian địa điểm cúp để người dân nắm rỏ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn ba’ŋ sinh hoạt. Dưới đây là lịch cúp từ ngày 22/4 – 29/4/2019

Lịch cúp điện ngày 22/4 - 23/4

Lịch cúp điện ngày 22/4 – 23/4

 

Lịch cúp điện ngày 24/4 - 25/4

Lịch cúp điện ngày 24/4 – 25/4

 

Lịch cúp điện ngày 26/04 - 29/04

Lịch cúp điện ngày 26/04 – 29/04

PV(pcbinhduong.evnspc.vn) / Tin Nhanh Online / Tin Nhanh Online