Lịch cúp điện dự kiến ở Bình Dương từ ngày 13/2 đến ngày 18/2/2019

Nhằm đảm bảo cho việc sửa chữa điện đúng lịch trình, công ty điện lực đã đưa ra danh sách ngày cúp điện, thời gian địa điểm cúp điện để người dân nắm rõ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn bán sinh hoạt. Dưới đây là lịch cúp điện từ ngày 13/2 đến ngày 18/2/2019.

Lịch cúp điện dự kiến ngày 13/2 và 15/2.

Lịch cúp điện dự kiến ngày 13/2 và 15/2.

Lịch cúp điện dự kiến ngày 17/2

Lịch cúp điện dự kiến ngày 17/2

Lịch cúp điện dự kiến ngày 18/2

Lịch cúp điện dự kiến ngày 18/2

PV(pcbinhduong.evnspc.vn) / Tin Nhanh Online