Lịch cúp điện dự kiến ở Bình Dương từ ngày 14/1 đến ngày 21/1/2019

Nhằm đảm bảo cho việc sửa chữa điện đúng lịch trình, công ty điện lực đã đưa ra danh sách ngày cúp điện, thời gian địa điểm cúp điện để người dân nắm rõ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn bán sinh hoạt. Dưới đây là lịch cúp điện từ ngày 14/1 đến ngày 21/1/2019

Lịch cúp điện dự kiến ngày 14/1 và 15/1/2019

Lịch cúp điện dự kiến ngày 14/1 và 15/1/2019

Lịch cúp điện dự kiến ngày 16/01/2019

Lịch cúp điện dự kiến ngày 16/01/2019

Lịch cúp điện dự kiến ngày 17/01 và 18/01/2019

Lịch cúp điện dự kiến ngày 17/01 và 18/01/2019

Lịch cúp điện dự kiến ngày 19/01/2019

Lịch cúp điện dự kiến ngày 19/01/2019

Lịch cúp điện dự kiến ngày 20/01/2019

Lịch cúp điện dự kiến ngày 20/01/2019

Lịch cúp điện dự kiến ngày 20/01/2019

Lịch cúp điện dự kiến ngày 20/01/2019

Lịch cúp điện dự kiến ngày 21/01/2019

Lịch cúp điện dự kiến ngày 21/01/2019

PV(pcbinhduong.evnspc.vn) / Tin Nhanh Online