Lịch cúp điện dự kiến ở Bình Dương từ ngày 25/03 đến ngày 1/4 /2019

Nhằm đảm bảo cho việc sửa chữa điện đúng lịch trình, công ty điện lực đã đưa ra danh sách ngày cúp điện, thời gian địa điểm cúp điện để người dân nắm rõ và sắp xếp thuận tiện cho việc buôn ba’ŋ sinh hoạt. Dưới đây là lịch cúp điện từ ngày 25/03 đến ngày 1/4/2019.

Lịch cúp điện dự kiến ngày 25/3 và 26/2.

Lịch cúp điện dự kiến ngày 25/3 và 26/2.

Lịch cúp điện dự kiến ngày 27/3 đến 29/3

Lịch cúp điện dự kiến ngày 27/3 đến 29/3

Lịch cúp điện dự kiến ngày 30/3 đến 31/3

Lịch cúp điện dự kiến ngày 30/3 đến 31/3

Lịch cúp điện dự kiến ngày 31/1

Lịch cúp điện dự kiến ngày 31/1

Lịch cúp điện dự kiến ngày 31/3 đến 1/04

Lịch cúp điện dự kiến ngày 31/3 đến 1/04

PV(pcbinhduong.evnspc.vn) / Tin Nhanh Online