Sẽ bỏ phân loại chính quy hay tại chức, khá hay giỏi trên bằng tốt nghiệp đại học

Theo một dự thảo vừa đưa ra lấy ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức.

Vietnamnet thông tin, Bộ GD&ĐT vừa có dự thảo Thông tư ban hành quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học, bao gồm: Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và bằng tiến sĩ danh dự.

Theo đó, văn bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi “Chính quy” hoặc các hình thức học tại chức. Cụ thể, nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học gồm:

1. Tiêu đề

2. Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ)

4. Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng

5. Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng

6. Quốc tịch của người được cấp văn bằng

7. Ngành đào tạo